Orlaco 7-polige Seriële connector kabel

De 7-polige connector kabel van Orlaco is geschikt voor Orlaco-zichtsystemen in alle machines, voer- en vaartuigen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een 7-polig serieel (seriële communicatie) zichtsysteem.


De soepele dynamische multikabels worden gebruikt als de kabel voortdurend te maken krijgt met bewegingen. Worden er verder geen speciale dynamische eisen gesteld aan de kabel? Dan is de standaard multikabel het meest geschikt.