Het verhaal achter Orlaco

Orlaco is de specialist in camera- en monitorsystemen voor bouwmachines, vrachtwagens en bussen, hijskranen, heftruck toepassingen, maritieme toepassingen, hulpverleningsvoertuigen, spoorweg toepassingen, gemeentevoertuigen en luchthaven voertuigen. Wereldwijd verruimen we de blik van chauffeurs, bestuurders, kapiteins en machinisten met als doel meer veiligheid, efficiëntie en comfort.

Orlaco heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van gecertificeerde zichtoplossingen voor het elimineren van blinde hoeken rondom voertuigen, machines en schepen.

Razendsnel is Orlaco uitgegroeid tot een internationale onderneming met hoofdkantoren in Nederland en de Verenigde Staten. Naast een groeiend wereldwijd netwerk van partners en dealers heeft Orlaco verkoopkantoren in Nederland, Verenigde Staten, Duitsland en Japan.


Waarom Orlaco?

 • Orlaco houdt het in eigen hand
 • Vision is our mission
 • Kwaliteit
 • Met oog op het milieu
 • Zichtoplossingen voor veel marktsegmenten

Van design tot ontwikkeling en van productie tot service: Orlaco houdt het in eigen hand en dat maakt ons uniek. Meer dan 120.000 camera’s per jaar produceren we vanuit ons Nederlandse hoofdkantoor, waarvan we ongeveer 70 procent leveren aan de grootste OEM’ers ter wereld. De overige 30 procent verkoopt Orlaco aftermarket via een uitgebreid dealerkanaal. Daarmee is Orlaco de toonaangevende camera-monitorspecialist voor OEM’ers over de hele wereld.

Orlaco-team

Het Orlaco-team telt ruim 225 medewerkers die betrokken zijn om u de beste camera- en monitoroplossing aan te bieden. In onze geoptimaliseerde productiehallen assembleren we camera’s, monitoren, kabels en connectors, maar ook RadarEye-sensoren, switchers, bevestigingsmiddelen, interfaces, besturingen en voedingen. Orlaco beschikt over een divisie Special Products voor het ontwikkelen van klantspecifieke systemen. Onze design en engineering capaciteit is one of a kind. Deze flexibele afdeling beschikt over de expertises: Industrial design, Electronic design (Trucktronic ®), Optical design, Mechanical design, Embedded software design, Functional safety design, 3D simulation design, Advanced en Test engineering.

Vision is our Mission®

Visie
Orlaco brengt voor elke situatie een professionele zichtoplossing op de markt. Een segment dat zich ontwikkelt tot een van de grootste wereldwijde markten op het gebied van accessoires, daarbij gestimuleerd door wettelijke voorschriften met betrekking tot zichtoplossingen. In die markt willen wij de leidende partner zijn. Onze belofte? Meer veiligheid en efficiëntie, verbeterde ergonomie en comfort en gecertificeerde kwaliteit.

Missie
Orlaco wil eindgebruikers van voertuigen, machines en schepen optimaal zicht bieden en daarvoor zijn alle activiteiten cruciaal. Van de ontwikkeling en productie tot de levering en service. Met als resultaat enthousiaste klanten die ons imago in de markt versterken door mond-tot-mondreclame.

Filosofie
Orlaco kiest voor leiderschap, hecht waarde aan gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers en werkt op basis van een doordachte strategie. Middelen benutten we zorgvuldig en processen richten we efficiënt en effectief in. Dat is onze filosofie. Door onze werkwijze behalen we bedrijfsresultaten die ons ruimte geven om te werken aan de toekomst.


Kwaliteit


Orlaco ontwikkelt en produceert zichtsystemen en aanverwante oplossingen onder strikte kwaliteitseisen en beschikt over het ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 stelt Orlaco in staat processen te borgen en de focus op kwaliteit en leveringen continu te versterken. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter bedienen en werken aan een verdere ontwikkeling van de markt.

Naast ISO 9001 heeft Orlaco IATF 16949:2016 geïmplementeerd: het kwaliteitscertificaat in de automobielindustrie. Lloyds Register Quality Assurance heeft het kwaliteitssysteem van Orlaco gecertificeerd.

Orlaco wil haar processen zo stabiel mogelijk krijgen en beheerst deze door statistische bewaking. Hiermee blijven we prestaties naar onze klanten continu verbeteren. De hele organisatie werkt voortdurend aan de verbetering van processen en producten. We bereiken dit door een integrale benadering (kwaliteit, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en milieu) en maken hierbij gebruik van de 'automotive core tools', zoals 8D, FMEA, SPC, MSA, APQP en PPAP.

Met oog voor het milieu


De zorg voor milieu, gezondheid en veiligheid is een belangrijke waarde binnen onze bedrijfsvoering. In de volgende beleidsverklaring Milieu, Gezondheid en Veiligheid onderstreept de directie en het management het belang hiervan voor Orlaco.

Orlaco werkt op een veilige, verantwoorde wijze, waaruit respect spreekt voor het milieu en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn.

We zullen op geen enkele manier roekeloos omgaan met het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de omgeving met de bedoeling onze winst of productie te vehogen.

Wij zullen alle benodigde maatregelen nemen die economisch haalbaar en verantwoord zijn.

Van alle medewerkers van Orlaco verwachten wij dat zij dit beleid en de daarbij behorende principes begrijpen, promoten en een actieve bijdrage zullen leveren aan de in- en uitvoering hiervan.


Orlaco principes aangaande milieu, gezondheid en veiligheid

 • Onze visie, missie en bedrijfsfilosofie verwoorden onze principes met betrekking tot de maatschappelijke verantwoordelijkheden binnen onze keten.
 • Wij streven onophoudelijk naar een werkomgeving, waarin zich geen incidenten, letsel of verzuim aangaande milieu, gezondheid of veiligheid voordoen.
 • Wij realiseren duurzame producten door gebruik te maken van 'lean' processen en milieuvriendelijke faciliteiten, waarbij we rekening houden met alle ons bekende relevante milieuaspecten en arbeidsrisico's.
 • Wij zoeken constant naar verbeteringen op het gebied van milieubelastende activiteiten en arbeidsomstandigheden, als die er binnen Orlaco zouden kunnen zijn.
 • Continu zullen we de milieu- en arboprestaties meten en evalueren. Wij ontwikkelen adequate programma's met SMART-doelstellingen en volgen deze op om een minimale belasting van het milieu, (bijna) geen ongevallen en een zeer laag ziekteverzuim te bewerkstellingen.
 • Orlaco zal zich te allen tijde verbinden aan Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving inzake milieu- en arbeidsomstandigheden en aan eventueel van toepassing zijnde andere eisen, zoals bedoeld in de norm ISO 14001 en OHSAS 18001.
 • De producten van Orlaco bevatten geen stoffen die benoemd zijn in de REACH- en RoHS-eisen. Waar onze klanten aanvullende eisen met betrekking tot (verboden) stoffen benoemen, zullen wij deze eisen nakomen en waar nodig rapporteren.

Wij hebben allemaal de plicht dit beleid na te leven en toe te passen. Natuurlijk vertalen we dit beleid door naar onze leveranciers, aannemers en omgeving. Wij zullen via gebruikelijke media onze personeelsleden, klanten, toeleveranciers en andere betrokkenen informeren.