Beter zicht en meer veiligheid bij vrachtwagens van SUEZ

Alles voor veiligheid
Voor SUEZ Nederland is veiligheid van vitaal belang. Als Specialist Health & Safety was Ralph Kerkhoff betrokken bij het in gebruik nemen van CornerEye®, de dodehoekcamera van Orlaco. “Met ruim 850 eigen voertuigen in allerlei uitvoeringen rijden wij door gemeenten, woongebieden en bedrijventerreinen. Daarbij zijn verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en verkeersdeelnemers topprioriteit. Ongevallen wil je echt onder alle omstandigheden voorkomen, zowel onderweg als op bedrijfsterreinen waar we met zware wagens moeten manoeuvreren. Wij hebben al veel stappen gezet, maar de techniek blijft zich ontwikkelen. Dus je moet altijd weer verder kijken en voor veiligheid zetten wij alles op alles.”

Over SUEZ
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands maakt onderdeel uit van de wereldwijde SUEZ Groep en is specialist in afval- en grondstoffenmanagement. Als aanjager van de grondstoffenrevolutie neemt SUEZ regie in belangrijke ketens en initieert zij samenwerking met klanten, ketenpartners en andere stakeholders om grondstoffen te beheren en te beschermen. Vanuit ruim veertig vestigingen in Nederland adviseert SUEZ opdrachtgevers en zorgt het voor preventie, inzameling, op- en overslag en hergebruik, recycling en (energetische) verwerking van afvalstromen. Met ruim 2.000 medewerkers bedient SUEZ Nederland circa 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en andere organisaties.

De aanleiding
Als specialist volgt Ralph de technische ontwikkelingen op de voet. Om innovaties naar de praktijk van SUEZ te vertalen, werkt hij samen met de afdelingen Fleet en Logistics: “We analyseren schades en ongevallen en we delen kennis en ervaringen in de branche. Het verbeteren van zicht direct voor de vrachtwagen en rechtsvoor aan de zijkant van de wagen blijft een verbeterpunt. Om oplossingen te vinden hanteren wij twee uitgangspunten. ‘Wat is effectief? En ‘Wat helpt?’ Zo speuren wij continu naar best-in-class oplossingen. Orlaco kenden wij van de achteruitrijcamera’s, maar de CornerEye® viel ons op doordat die in real-time zicht geeft op die twee kritische risicogebieden plus ook nog zicht achter de rechter raamstijl. De meeste vrachtwagens rijden namelijk met 6 spiegels en het is echt topsport om continu je aandacht te verdelen over alle spiegels en kijkrichtingen. In één oogopslag meerdere zichtgebieden in beeld hebben is dan een aanzienlijke winst”, aldus Ralph.

CornerEye® HD camera-monitor op vrachtwagens biedt meerdere zichtgebieden in één oogopslag

Praktijktest CornerEye® HD camera
Eind 2018 werden 55 wagens van SUEZ met de CornerEye® uitgerust. Alle chauffeurs kregen instructie en training om met het cameramonitorsysteem om te gaan. Het duurde enkele weken om gewend te zijn aan het zichtsysteem, maar daarna wilden de chauffeurs de CornerEye® niet meer kwijt. Wat Ralph betreft heeft het systeem zich bewezen: “Een chauffeur vertelde dat hij stilstond bij een stoplicht en net wilde wegrijden toen hij, zonder bewust te kijken, iets in de monitor zag bewegen wat hij niet in de ramen en spiegels gezien had. Zijn directe reflex was om niet weg te rijden. Het zichtveld van de camera en de helderheid van de monitor maakten dat hij een persoon gelukkig op tijd zag en direct kon reageren. Andere chauffeurs melden dat CornerEye® beter zicht biedt bij rotondes en fietspaden. De camera bestrijkt rechtsvoor een breder gebied, waardoor je daar verder van de wagen afkijkt. Het helpt dus om beter zicht in de kritische gebieden te hebben en het is op dat punt dus effectief!”

‘Minder kijkbewegingen en sneller reageren maakt rijden veiliger. Chauffeurs willen na enkele weken het cameramonitorsysteem niet meer missen.

Meer overzicht, minder kijkrichtingen
De camera wordt aan de rechterbuitenhoek van de vrachtwagen gemonteerd. De digitale 10 inch HLED monitor wordt aan de rechterstijl of boven het raam van de bijrijder gemonteerd. Dit maakt het mogelijk om in één kijkmoment een oppervlakte voor de cabine (klasse VI) en aan de rechterkant zijkant van de cabine (klasse V) en rechtsvoor nog meer te zien. Als CornerEye deze wettelijk verplichte zichtvelden in beeld brengt, is de toepassing van de frontspiegel en de trottoirspiegel overbodig. De chauffeur heeft daardoor sneller overzicht met minder kijkrichtingen.

Spiegelloze vrachtwagens
De toekomst is onder andere gericht op volledig met camera’s rijden. Want naast dat de grote zijspiegels op vrachtwagens zelf voor een dode hoek zorgen, vangen zij ook veel rijwind. Dat maakt de vrachtwagens minder energiezuinig. Ralph Kerkhoff: “Waar mogelijk hebben wij al klasse V en VI spiegels verwijderd en vervangen door CornerEye, want ‘less is more’. Dat geldt zeker voor het verbeteren van zichtsystemen, het verminderen van kijkrichtingen en kijklijnen, en de tijd die nodig is om overzicht te hebben. Wat mij betreft staan wij hiermee goed voorgesorteerd voor de komst van de spiegelloze vrachtwagen”, aldus Ralph Kerkhoff.