Schade en ongevallen voorkomen met autonome bouwvoertuigen 6 maart 2021

Efficiënter werken, de productiviteit verhogen en de veiligheid vergroten. En dat allemaal tegen de laagst mogelijke kosten. De bouwplaats van de toekomst is dan ook intelligent, geautomatiseerd én autonoom. Hoofdrolspeler in dit verhaal? De camera. 

Meest voorkomende oorzaak van een ongeluk op een bouwplaats of in een mijngroeve, is slecht zicht. Doordat bouwmachines vaak erg groot zijn, kan een bestuurder niet goed rond zijn voertuig kijken. Als de bestuurder ook nog eens onder grote tijdsdruk staat of oververmoeid is, neemt het risico op ongelukken alleen maar toe. Een cameramonitorsysteem dat voorwerpen en personen kan detecteren, kan deze risico’s wegnemen. Een camera ontlast de bestuurder, vergroot het zicht en voorkomt ongelukken en schade aan machines.

Van automatisering naar autonomie
Stoneridge-Orlaco ziet de rol van zichtoplossingen veranderen van accessoires tot essentiële veiligheidscomponenten voor voertuigen en machines. Niet alleen om de productiviteit te vergroten, maar ook om de veiligheid te verhogen. De afgelopen decennia heeft automatisering in veel sectoren tot lagere productiekosten geleid en is daardoor onmisbaar geworden. Toch blijft de mens een belangrijke en dus kwetsbare factor, zo ontstaat 90 procent van het aantal ongelukken door menselijke fouten.

Zelfrijdende voertuigen kunnen ongelukken en dus letsel en schade voorkomen. Na jaren van automatiseren wordt langzaamaan de stap gezet naar autonome voertuigen. Autonome bouwvoertuigen zijn productiever dan een machine die door een mens bestuurd wordt. Zo kunnen dumptrucks of graafmachine 24 uur per dag en 7 dagen per week opereren, waardoor bouwprojecten sneller klaar zijn. Daarbij verhogen ze de veiligheid en verlagen ze de kosten doordat chauffeurs niet meer nodig zijn.

Centrale rol voor camera
Camera’s spelen een essentiële rol bij het autonoom maken van voertuigen en worden dankzij kunstmatige intelligentie steeds slimmer. Door de juiste parameters en algoritmes toe te passen, kunnen camera’s patronen herkennen en actie laten ondernemen. Een voertuig kan zo zelfstandig remmen, graven en vracht dumpen. Terwijl radars en sensoren obstakels detecteren, kunnen slimme camera’s verifiëren en classificeren, ook bij bewegende objecten zoals mensen.

Camera's op en rond het voertuig controleren voortdurend of iemand misschien te dichtbij komt. Camera’s ‘zien’ diepte door opeenvolgende frames te vergelijken en op basis van algoritmes kunnen ze bijvoorbeeld mensen en bouwmaterialen herkennen. Door intelligentie aan camera’s toe te voegen, veranderen ze van passieve registratie-apparatuur in proactieve detectiesystemen. Een camera is dus onmisbaar voor een toekomst waarin bestuurders definitief niet meer op de bouwplaats nodig zijn. Toch is alleen een camera niet voldoende, want een camera is een optisch systeem dat het moeilijk heeft in het donker of bij regen. Een volledig autonoom voertuig is afhankelijk van meerdere technieken, zoals sensoren, 5G en WiFi, GPS, lidar en radar.

Vol met sensoren
Een autonoom voertuig heeft een overdaad aan sensoren nodig die zorgen dat alles rondom het voertuig geregistreerd wordt. Via GPS wordt de locatie bepaalt, met 5G en WiFi communiceren voertuigen met elkaar, lidar en radar detecteren voorwerpen en camera’s brengen de omgeving in kaart. Al deze intelligente techniek zorgt ervoor dat voertuigen in een noodsituatie veel sneller kunnen reageren dan een mens. Binnen een paar milliseconde onderneemt het voertuig zelfstandig actie om zo ongelukken te vooromen. Autonome graafmachines en dumptrucks met deze slimme apparatuur maken grote infraprojecten en uitgestrekte mijngroeves dus een stuk veiliger en productiever.