Online Privacyverklaring met betrekking tot de Stoneridge-Orlaco websites

Ingangsdatum van deze privacyverklaring v2.0.1.
2 oktober 2020

De Stoneridge-Orlaco online Privacyverklaring geldt voor alle websites van Stoneridge-Orlaco en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze online Privacyverklaring bevatten.

Orlaco Products BV, onderdeel van Stoneridge Inc., gevestigd aan Albert Plesmanstraat 42, 3772 MN Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Orlaco Products BV
Postbus 193
3770 AD Barneveld
Nederland
telefoon: +31 (0)342 404 555
E-mail: info@orlaco.com

Stoneridge-Orlaco hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het online verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van onze websites.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, een Orlaco Account heeft aangemaakt, online solliciteert of online in contact wilt komen met Stoneridge-Orlaco, vertrouwt u ons met uw gegevens. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

Vergeet niet dat u zich te aller tijden kunt afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken onder elke nieuwsbrief en dat er opties voor het beheren van uw gegevens en marktinteresses beschikbaar zijn in Mijn Orlaco Account als u over een Orlaco Account beschikt.

Welke persoonlijke gegevens worden mogelijk door ons verzameld?
Tijdens uw interactie met de websites van Stoneridge-Orlaco, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief, een Orlaco Account aanmaakt, online solliciteert of online in contact komt met Stoneridge-Orlaco, kunnen wij u om de volgende gegevens vragen:

Uw naam (Voornaam & Achternaam);
Uw e-mailadres;
Uw bedrijfsnaam;
Uw adres;
Uw postcode;
Uw plaats;
Uw land van herkomst;
Uw telefoonnummer;
Hoe u ons heeft gevonden;
Uw interesses;
Uw klantnummer;
Uw sollicitatie documenten;
Gegevens over de producten die u heeft aangevraagd.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw offerteaanvraag, het voeren van correspondentie met u, voor het versturen van online nieuwsbrieven aan u of het behandelen van een sollicitatie. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen voor analyses voor statistische doeleinden en informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we cookies.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw offerteaanvraag, door onszelf of door onze geprefereerde Partners.
  • Als u een Orlaco Account aanmaakt of zich aanmeldt voor onze online Nieuwsbrief dan gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres in ons online nieuwsbrievensysteem. De algemene nieuwsbrief verschijnt maximaal twaalf keer per jaar, de overige marktspecifieke nieuwsbrieven maximaal één per maand.
  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het behandelen van uw sollicitatie, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
  • Voor het leggen van contact met u voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de bezoekers van de websites van Stoneridge-Orlaco. Wij zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens in overeenstemming met en voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte persoonlijke gegevens in geen geval door aan derde partijen buiten Stoneridge-Orlaco, haar Preferred Partner Netwerk, drie gegevensverwerkers en instanties met betrekking tot sollicitatie afhandeling, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gedeeld aan Orlaco Preferred Partners voor de afhandeling van offerteaanvragen, aan iConneqt BV voor het technisch verwerken van online nieuwsbrieven, aan Google Analytics voor het analiseren van onze websites en aan Enrise BV voor het technisch verwerken van online Accounts. Hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met deze verwerkers.

Profilering, cookies en Google Analytics
Wij maken geen gebruik van tracking-cookies ofwel wij combineren geen gegevens met gegevens die u heeft achtergelaten op andere websites.

Wij gebruiken alleen functionele- en analytische cookies om onze websites goed te kunnen laten functioneren en te analiseren. De privacy van de bezoeker blijft met deze functionele- en analytische cookies gewaarborgd doordat het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd is.

Voor het analiseren van onze websites maken wij gebruik van Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Wij delen in geen gevallen verder gevens over het gebruik van onze website met Google.

Uw rechten
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld doormiddel van een Orlaco Account, hebt u toegang tot deze informatie onder Mijn Orlaco Account, zodat u deze kunt bijwerken en wijzigen.

Voor alle online nieuwsbrieven die wij versturen met uitzondering voor onze Preferred Partners, kunt u zich te aller tijden afmelden voor deze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken onder elke online nieuwsbrief.

Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of verwijdering van uw Orlaco Account kunt u doorgeven aan Stoneridge-Orlaco via marketing@orlaco.com

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen voortdurend gecontroleerd worden. Alle gegevens die via onze websites worden gedeelt met ons en Google Analytics, worden verstuurd doormiddel van een beveiligde (https) SSL-verbinding.

Inactieve Orlaco Account gegevens worden 5 jaar na aanmaak verwijderd uit onze database.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het Privacybeleid. We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief dat u kunt raadplegen via marketing@orlaco.com.