Disclaimer

Stoneridge-Orlaco besteedt haar uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website.

Natuurlijk kan het voorkomen dat informatie op deze website niet helemaal juist of volledig is. Stoneridge-Orlaco – en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers - zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze informatieverstrekking. We stellen het bijzonder op prijs als u eventuele onduidelijkheden, schade of technische storingen bij ons meldt. Met deze website wordt bedoelt de website www.orlaco.com en/of www.orlaco.nl en/of www.orlaco.de.

Alle uitingen (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video's en logo’s) vanuit Stoneridge-Orlaco worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Stoneridge-Orlaco of van de geadresseerde.

Deze website bevat links naar externe websites, maar Stoneridge-Orlaco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang heeft via de Stoneridge-Orlaco website. Stoneridge-Orlaco accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links.

Acties zijn geldig, zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Modelwijzigingen voorbehouden.

Wijzigen van deze disclaimer
Stoneridge-Orlaco houdt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 14 mei 2018.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.