Disclaimer

Orlaco besteedt haar uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website.

Natuurlijk kan het voorkomen dat informatie op deze website niet helemaal juist of volledig is. Orlaco - en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers - zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze informatieverstrekking. We stellen het bijzonder op prijs als u eventuele onduidelijkheden, schade of technische storingen bij ons meldt. Met deze website wordt bedoelt de website www.orlaco.com en/of www.orlaco.nl en/of www.orlaco.de.

Alle uitingen (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video's en logo’s) vanuit Orlaco worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Orlaco of van de geadresseerde.

Deze website bevat links naar externe websites, maar Orlaco kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, tot welke u toegang heeft via de Orlaco-website. Orlaco accepteert geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke sites of links.


Gebruikersvoorwaarden omtrent het aanmaken van een Orlaco Account dan wel het inschrijven op onze Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail).

Als u een Orlaco Account aanmaakt op onze website, wordt uw e-mailadres gebruikt in ons nieuwsbrievensysteem. De algemene Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail) verschijnt maximaal twaalf keer per jaar, de overige marktspecifieke Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail) maximaal één per maand.

1. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Orlaco door middel van onze Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail), persoonlijke e-mail of telefonisch contact.

2. Orlaco - en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de verzending van onze Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail).

3. Orlaco - en de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van onze Short News Flash (nieuwsbrief per e-mail).

4. Acties zijn geldig, zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Modelwijzigingen voorbehouden.

5. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.

6. U kunt uw gegevens altijd controleren of wijzigen op uw eigen profiel (Orlaco Account) door in te loggen op de website van Orlaco.


Wijzigen van deze disclaimer

Orlaco houdt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 1 september 2015.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Laatste nieuws